T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Gümüşhane İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Taşınmaz Kültür Varlıklarına Yardım Komisyonu Kararı